Sẽ làm rõ trách nhiệm khiến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn

23/04/2014 07:49

Thời gian triển khai kéo dài khiến nhiều hạng mục thay đổi, trượt giá phát sinh, GPMB ì ạch... là những nguyên nhân chính khiến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.