Sẽ phủ sóng toàn quốc thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

13/12/2018 07:15

Sau thí điểm tại Hà Nội và Hải Dương, bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện phủ sóng...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Bưu điện tham gia chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH

Hiệu quả rõ nét sau thí điểm

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thí điểm và mở rộng phương án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) về chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng vừa được BHXH Việt Nam tổ chức, lãnh đạo BHXH nhận định, sau một thời gian thí điểm tại TP Hà Nội và tỉnh Hải Dương đã mang lại hiệu quả rõ nét. Tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng không phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi đến nhận tiền chế độ. Đặc biệt, công tác chi trả luôn đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng CNTT trong các quy trình nghiệp vụ của ngành BHXH và Nghị quyết số 36a/NQ/CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến tháng 11/2018, bưu điện thực hiện chi trả qua thẻ tại 18 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội và 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, đã có tổng cộng 336.390 người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt qua thẻ chi trả, với tổng số tiền 1.435 tỉ đồng. Cụ thể, tại Hà Nội có 301.096 người và tại Hải Dương có 35.294 người lĩnh lương hưu và trợ cấp qua thẻ chi trả.

Đến nay, phía Tổng công ty Bưu điện đã phát hành 555.802 thẻ chi trả (chiếm 99,6% tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hải Dương). Vì vậy, thời gian tới, số người lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả sẽ tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, với việc ứng dụng thẻ chi trả, bưu điện sẽ thực hiện tại các điểm chi trả trong vòng 10 ngày đầu tháng; sau thời gian đó, sẽ tiếp tục chi trả tại các bưu cục đến ngày 20 hàng tháng cho những người chưa nhận theo lịch cố định.

Trong thời gian thí điểm và mở rộng phương án, BHXH Việt Nam luôn chủ động kiểm tra, giám sát. Đồng thời, phối hợp với bưu điện tuyên truyền, giải thích cho người hưởng, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp gây phiền hà cho người hưởng; Đồng thời, rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Trước đó, từ tháng 8/2017, cùng với sử dụng kết nối mạng di động, Tổng công ty Bưu điện đã thực hiện trang bị bổ sung thiết bị kết nối cáp quang để nâng cao tốc độ, chất lượng đường truyền Internet. Từ tháng 5/2018, tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng chức năng chi trả offline tại tất cả các điểm chi trả. Việc chi trả offline đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn; qua đó hỗ trợ nhân viên chi trả lập báo cáo, kiểm soát số người, lượng tiền chi trả trong ngày đảm bảo chính xác, trước khi đồng bộ dữ liệu chi trả trong ngày vào hệ thống.

Ứng dụng toàn quốc từ năm 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được, ông Nguyễn Đình Khương, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam lưu ý, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, đặc biệt là Vụ Tài chính - Kế toán cần nhanh chóng nghiên cứu, hướng dẫn công tác tạm ứng, thanh quyết toán theo đúng quy định; cải tiến hóa đơn theo hướng phát triển hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, Vụ Tài chính - Kế toán cùng với Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện đảm bảo kết nối mạng internet giữa hai ngành, nhằm phục vụ việc trao đổi thông tin, dữ liệu đạt chất lượng cao nhất.

Đồng thời, ông Khương cũng đề nghị Tổng công ty Bưu điện sớm triển khai hướng dẫn, khắc phục những khó khăn, tồn tại; đảm bảo cơ sở vật chất, đào tạo tập huấn, hướng dẫn các địa phương tổ chức xây dựng các phương án thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền để người hưởng được tiếp cận những tiện ích do CNTT mang lại khi đi lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH...

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện VN, đơn vị này sẽ luôn đồng hành và tiếp tục trở thành "cánh tay" nối dài của BHXH Việt Nam trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH. Thời gian tới, Tổng công ty Bưu điện sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT; tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên chi trả; đảm bảo cấp thẻ chi trả đúng quy định. Bên cạnh đó, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; hướng dẫn bưu điện các tỉnh, thành phố triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

Theo kế hoạch, từ 1/1/2019, BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện sẽ mở rộng triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng thẻ chi trả trên phạm vi toàn quốc. Để thực hiện hiệu quả, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình chi trả, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng và đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với bưu điện rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ liệu người hưởng vào phần mềm quản lý…

Vũ Vũ