Sẽ trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm cơ chế gỡ khó đầu tư dự án giao thông

27/03/2023 15:50

Các thành viên Chính phủ đều đồng tình với việc trình Quốc hội về Nghị quyết thí điểm cơ chế gỡ khó trong đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023.

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ cho rằng, căn cứ các nghị quyết, kết luận của Đảng, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thời gian qua, việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông là có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Sẽ trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm cơ chế gỡ khó đầu tư dự án giao thông 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp

Các thành viên Chính phủ thống nhất đề xuất một số chính sách trong dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội.

Đáng chú ý, đó là những chính sách không tính chi phí giải phóng mặt bằng trong hạn mức giới hạn tỉ lệ tham gia của Nhà nước trong các dự án hợp tác công tư - PPP (hiện Luật PPP quy định tỉ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50%, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng);

Giao thẩm quyền cho địa phương làm cơ quan chủ quản, sử dụng vốn ngân sách địa phương đầu tư các dự án giao thông, có sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương khi cần thiết;

Giao một địa phương quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án liên kết vùng đi qua địa bàn hai tỉnh và hỗ trợ vốn cho địa phương khác, cùng với hỗ trợ của ngân sách của Trung ương khi cần thiết.

Sẽ trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm cơ chế gỡ khó đầu tư dự án giao thông 2

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp

Ngoài ra, trong nghị quyết còn có các chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực (vốn Nhà nước, vốn tư nhân; vốn Trung ương, vốn địa phương; Vốn đầu tư công, vốn từ chương trình phục hồi và phát triển, vốn tiết kiệm chi, tăng thu…) cho đầu tư xây dựng các công trình giao thông, góp phần thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, trong đó có mục tiêu xây dựng 5.000 km đường cao tốc tới năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về 5 nội dung:

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông

Một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Dự án Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân năm 2014

Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trang Trần