Sẽ xã hội hóa hoàn toàn các trung tâm đăng kiểm ô tô

30/03/2015 16:21

Bộ GTVT sẽ đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm.

sẽ xã hội hóa hoàn toàn các trung tâm đăng kiểm ô tô
Năm 2015 cả nước có thêm 22 trung tâm đăng kiểm mới 

Ngày 30/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì phối hợp với Cục Đăng kiểm VN xây dựng lộ trình cụ thể để trong năm 2015 hoàn thành chuyển đổi hoạt động của 4 trung tâm đăng kiểm ô tô hiện trực thuộc Cục Đăng kiểm VN sang mô hình doanh nghiệp cổ phần. 

Theo Bộ trưởng, việc cổ phần hóa các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nằm trong chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công mà ngành GTVT đang triển khai, nhằm giúp Cục Đăng kiểm VN tách bạch giữa công tác quản lý Nhà nước, hoạt động dịch vụ công, để nâng cao hiệu quả quản lý. 

Để tái cơ cấu toàn diện lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu cơ quan tham mưu đề xuất Chính phủ có văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm tại địa phương, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị đăng kiểm tại địa phương và toàn quốc.

Được biết, theo Cục Đăng kiểm VN, việc xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới được bắt đầu thực hiện từ năm 2005. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN đã xây dựng quy hoạch các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc và hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch. Đến nay đã có 33 đơn vị đăng kiểm xã hội hóa đang hoạt động và thêm 22 đơn vị sẽ hoạt động trong năm 2015 này.

Huy Lộc