Ngày 16/5, tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) diễn ra chung kết nhiều nội dung môn pencak silat. Quàng Thị Thu Nghĩa là người lĩnh ấn tiên phong cho pencak silat Việt Nam.
Ngày 16/5, tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) diễn ra chung kết nhiều nội dung môn pencak silat. Quàng Thị Thu Nghĩa là người lĩnh ấn tiên phong cho pencak silat Việt Nam.
Biển Ngọc