Sáng 18/05, tuyển bắn cung Việt Nam tham dự 2 trận chung kết nội dung bắn cung 1 dây, đồng đội nam và đồng đội nữ.
Sáng 18/05, tuyển bắn cung Việt Nam tham dự 2 trận chung kết nội dung bắn cung 1 dây, đồng đội nam và đồng đội nữ.
Biển Ngọc