Siết chặt kiểm soát tải trọng container ngay tại cảng biển

12/12/2016 22:17

Container phải xác minh trọng lượng hàng hóa và thực hiện các yêu cầu quy trình đóng gói trước khi đưa lên tàu.

PV