Siết chặt kiểm tra, kịp thời phát hiện cầu hư hỏng

23/07/2017 18:23

Tổng cục đường bộ VN yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuần kiểm, kịp thời phát hiện cầu hỏng.

Siết chặt kiểm tra, kịp thời phát hiện cầu hư hỏng 1

Tổng cục Đường bộ các đơn vị quản lý quốc lộ tăng cường công tác tuần kiểm, kịp thời phát hiện những hư hỏng công trình cầu, phà, hầm đường bộ - (Ảnh minh họa)

Trong văn bản gửi các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT quản lý ủy thác quốc lộ yêu cầu tăng cường công tác tuần kiểm đối với công trình đường bộ trên hệ thống quốc lộ, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, qua công tác kiểm tra, đơn vị này đã phát hiện và xử lý kịp thời một số cầu hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn khi khai thác.

Khẳng định, trong các công trình đường bộ, an toàn của công trình cầu, phà có vai trò đặc biệt quan trọng bởi tính chất nguy hiểm nếu có sự cố, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị nêu trên chỉ đạo các nhà thầu tăng cường tuần tra, kiểm tra một cách thực chất, cụ thể tình trạng an toàn của công trình đường bộ; Chỉ đạo các Chi cục Quản lý đường bộ khu vực, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tăng cường công tác tuần kiểm để kiểm tra tình trạng các công trình đường bộ, đặc biệt là các công trình cầu, phà, ngầm, tràn và hầm đường bộ.

Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu, trong quá trình tuần kiểm, kiểm tra tình trạng cầu cần đặc biệt quan tâm đối với các cầu cũ đã khai thác lâu năm, các cầu cắm biển hạn chế tải trọng, cầu yếu… Việc tuần kiểm, kiểm tra ngoài việc thực hiện các nội dung theo quy định còn phải kiểm tra tổng thể về hiện tượng xói lở mố, trụ cầu; tình trạng dòng chảy so với trạng thái ban đầu, công tác thanh thải và lấn chiếm dòng chảy; Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ lý lịch cầu và kịp thời cập nhật dữ liệu cầu vào hệ thống quản lý cầu của Tổng cục Đường bộ VN và phải ghi nhật ký tuần đường, tổ chức dán tem kiểm tra cầu đầy đủ.

Xem thêm Video

Trần Duy