Siết chặt luật để chống chuyển giá

30/06/2014 09:54

Theo báo cáo Động thái doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố, hiện tỷ lệ doanh nghiệp FDI lỗ luôn là cao nhất trong các thành phần kinh tế. 

Theo báo cáo Động thái doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố, hiện tỷ lệ doanh nghiệp FDI lỗ luôn là cao nhất trong các thành phần kinh tế.

Có tới 56% doanh nghiệp được VCCI khảo sát cho rằng, các doanh nghiệp FDI thường sử dụng hình thức chuyển giá bằng cách mua nguyên vật liệu đầu vào sản xuất của công ty mẹ với giá cao và bán sản phẩm cho công ty mẹ với giá thấp so với giá thực tế. Điều này sẽ dẫn đến lỗ ở công ty con và lãi ở công ty mẹ để lách thuế vì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở quốc gia công ty mẹ đặt trụ sở thấp hơn ở Việt Nam. Do đó, 48% doanh nghiệp đề xuất Chính phủ nên hoàn thiện các quy định pháp luật để tránh lỗ hổng chuyển giá; 26% doanh nghiệp đề xuất cần thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và 7% doanh nghiệp cho rằng cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra.

Quỳnh Anh