Siết hoạt động in ấn tờ rơi xuyên tạc biển Việt Nam

02/08/2016 20:38

Sở TT-TT Đà Nẵng yêu cầu phối hợp siết chặt hoạt động in ấn tờ rơi có nội dung xuyên tạc biển Việt Nam.

Siết hoạt động in ấn tờ rơi xuyên tạc biển Việt Nam 1
Tờ rơi trái phép quảng bá biển Đà Nẵng là "China Beach" bị cơ quan chức năng tịch thu thời gian qua.

Văn bản do Phó GĐ Sở TT-TT Đà Nẵng ký gửi Sở Du lịch, Phòng VH-TT các quận, huyện và các đơn vị xuất bản, in, phát hành trên toàn địa bàn thành phố.

Theo Sở TT-TT Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có tình trạng một số tài liệu, tập gấp cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá các tour du lịch có hình ảnh sơ đồ chỉ dẫn sử dụng cụm từ “China Beach” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

Do đó, Sở TT-TT đề nghị Sở Du lịch phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tuyệt tối không sử dụng xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp… có nội dung “không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia”, sử dụng các cụm từ “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

Sở Du lịch Đà Nẵng nghiêm cấm các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện hành vi in ấn, xuất bản các ấn phẩm có nội dung như trên và cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành, điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện hành vi xuất bản, in ấn, nhân bản và lưu hành xuất bản phẩm, tài liệu… có nội dung như trên; thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị cố tình vi phạm.

Sở TT-TT Đà Nẵng cũng đề nghị Phòng VH-TT các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở in, cơ sở photocoppy, các nhà sách tư nhân tuyệt đối không thực hiện việc in ấn, nhân bản, phát bản, phát hành các tài liệu, tờ rơi có nội dung sau lệch về biển Việt Nam.

Phòng VH-TT các quận huyện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở in ấn, các nhà sách tư nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý việc in ấn, nhân bản, phát hành các tài liệu ấn phẩm, sản phẩm in ấn vi phạm.

Tấn Việt