“Siết” kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển

09/01/2017 06:31

Tin từ Cục Hàng hải VN, năm 2016, Thanh tra Cục và các Cảng vụ Hàng hải đã triển khai 12.244 cuộc thanh tra...

“siết” kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển

Trạm cân được đặt ngay tại khu vực cổng cảng Chân Mây nhằm kiểm soát chặt tải trọng xe khi rời cảng

Trong đó, Thanh tra Cục Hàng hải VN đã tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra và các Cảng vụ Hàng hải đã thực hiện 12.230 cuộc thanh, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 361 vụ việc vi phạm với tổng số tiền xử phạt 3,595 tỷ đồng.

Liên quan đến việc kiểm soát tải trọng phương tiện tại các cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, đã tiến hành 4 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô và thực hiện các nội dung cam kết tại 21 cảng biển. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 20 đơn vị có vi phạm, tồn tại trong việc thực hiện các nội dung đã cam kết với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có 2 đơn vị vi phạm về xếp hàng lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép.

Thiện Anh