Siết tải trọng từ nơi xếp hàng hóa

15/05/2014 06:49

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành văn bản yêu cầu việc  tăng cường thực hiện nghiêm quy định xếp hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ.

Siết tải trọng từ nơi xếp hàng hóa 1

Các cơ quan này cần yêu cầu các đơn vị kinh doanh cảng biển, cảng hàng không, ga đường sắt, cảng đường thủy nội địa, kho, bãi hàng hóa trong cả nước thực hiện xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt quá trọng lượng toàn bộ cho phép khi tham gia giao thông.


Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT) yêu cầu các nhà thầu BOT, nhà thầu thi công, cung cấp vật liệu trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT có cam kết bằng văn bản về việc thực hiện chở đúng trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của phương tiện khi cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án. 


Cục QLXD&CLCTGT xử lý nghiêm các đơn vị để phương tiện chở vật liệu vi phạm quy định về tải trọng, đồng thời, khẩn trương có phương án bổ sung các trạm kiểm tra tải trọng xe vào các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và các dự án đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ trên cả nước, báo cáo Bộ GTVT trong tháng 6/2014.


Tổng cục Đường bộ VN khẩn trương ban hành mẫu Giấy vận tải và hướng dẫn các đơn vị vận tải hàng hóa thực hiện. Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hàng tháng báo cáo về công tác kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn quản lý; Nghiên cứu đổi mởi, nâng cấp hệ thống thiết bị kiểm tra tải trọng xe để đảm bảo hoạt động liên tục, trong mọi điều kiện thời tiết, báo cáo Bộ GTVT trong tháng 6/2014; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý tải trọng trên đường bộ, xếp hàng hóa lên xe ô tô và các quy định về xử lý vi phạm có liên quan đến tải trọng xe trên đường bộ.

N.Đ.T