500.000 liều vaccine Covid-19 đã được Vietnam Airlines vận chuyển an toàn từ Bắc Kinh về Hà Nội, trên chuyến bay số hiệu VN1
500.000 liều vaccine Covid-19 đã được Vietnam Airlines vận chuyển an toàn từ Bắc Kinh về Hà Nội, trên chuyến bay số hiệu VN1
Thanh Bình