Lễ tiếp nhận lô vaccine tại Nội Bài
Lễ tiếp nhận lô vaccine tại Nội Bài
Thanh Bình