Vietnam Airlines đã bố trí riêng một chiếc Boeing 787- một trong những tàu bay lớn, hiện đại nhất của hãng - để chở lô vaccine và vật tư tiêm chủng này
Vietnam Airlines đã bố trí riêng một chiếc Boeing 787- một trong những tàu bay lớn, hiện đại nhất của hãng - để chở lô vaccine và vật tư tiêm chủng này
Thanh Bình