“Siêu uỷ ban” đề xuất tăng vốn điều lệ ACV lên gần 30 nghìn tỷ đồng

09/10/2021 15:43

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN đang lấy ý kiến về phương án tăng vốn nhà nước tại ACV giai đoạn 2021 - 2023.

Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN vừa có công văn gửi các bộ Tài chính, GTVT, KH&ĐT, Tư pháp đề nghị cho ý kiến về phương án tăng vốn Nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) giai đoạn 2021 - 2023.

Các ý kiến thẩm định này sẽ được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

“siêu uỷ ban” đề xuất tăng vốn điều lệ acv lên gần 30 nghìn tỷ đồng

ACV đang quản lý, khai thác 21 cảng hàng không trên cả nước

Trước đó, cơ quan này nhận được đề xuất của người đại diện phần vốn Nhà nước tại ACV về việc tăng vốn Nhà nước tại ACV giai đoạn 2021 - 2023.

Mục tiêu phương án tăng vốn nhằm đáp ứng một phần nhu cầu đầu tư và bổ sung vốn phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 của ACV, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao đối với việc đầu tư các dự án trọng điểm, trong đó có dự án xây dựng cảng HKQT Long Thành.

Cụ thể, ACV đề nghị tăng vốn điều lệ của ACV từ 21.772 tỷ đồng lên 29.701 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tăng từ 20.769 tỷ đồng lên 28.334 tỷ đồng (vốn nhà nước sở hữu chiếm 95,4% vốn điều lệ).

Nguồn vốn bổ sung theo đề xuất của ACV là từ lợi nhuận sau thuế được phân phối còn lại hàng năm giai đoạn 2019 - 2022, sau khi đã trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi... theo quy định hiện hành.

Nếu đề xuất nói trên được chấp thuận, ACV sẽ là doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Trước đó, vào tháng 7/2021, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của ACV.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để đầu tư tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. Việc này nhằm tạo điều kiện cho ACV có thêm nguồn vốn thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia đã được nhà nước giao trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Thanh Bình