Sinh viên Hàn Quốc trải nghiệm làm tiếp viên Vietnam Airlines

31/05/2018 10:02

Sinh viên đại học Pai Chai Hàn Quốc tham gia buổi hướng nghiệp nghề tiếp viên tại Trung tâm huấn luyện bay Vietnam Airlines.

T.Bình