Sinh viên nghệ thuật truyền thống được giảm học phí

04/09/2014 09:21

Theo Quyết định 41/2014/QĐ - TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật ...

TIN LIÊN QUAN

Sinh viên nghệ thuật truyền thống được giảm học phí 1

Các đối tượng được hưởng ưu đã trên gồm học sinh, sinh viên nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập.

Mức giảm đối với học phí là 70%. Bên cạnh đó, các đối tượng này còn được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề bằng 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng; được trang bị trang phục học tập hàng năm...

Quy định cũng nêu rõ, học sinh, sinh viên theo học các ngành trên tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài công lập được giảm mức học phí không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập.

Q.A