Sinh viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3

03/11/2014 07:58

Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn các trường ĐH, học viện, CĐ triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường bằng cách xây dựng và công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ ...

Sinh viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 1

Các quy định này cần được cập nhật trên trang thông tin điện tử chính thức của trường trước mỗi khóa/kỳ học để sinh viên có kế hoạch học tập và đạt chuẩn theo quy định.

Theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” mà Chính phủ đã phê duyệt, quy định sinh viên tốt nghiệp (đầu ra) đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 đối với CĐ, ĐH không chuyên ngữ, bậc 4 đối với cao đẳng chuyên ngữ và bậc 5 đối với ĐH chuyên ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

H.Q