Số cơ quan báo chí vi phạm bị phạt tăng gấp đôi

26/12/2014 11:20

Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết, trong năm 2014, số lượt vi phạm hành chính của các cơ quan báo chí bị đơn vị này xử phạt tăng gấp đôi so với năm 2013.  

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2014 và Triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức ngày 25/12, Bộ Thông tin - Truyền thông đặc biệt nhấn mạnh đến công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông có vi phạm. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin - Truyền thông, trong lĩnh vực báo chí, cơ quan này đã xử phạt tổng số 68 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; Lĩnh vực xuất bản có 9 trường hợp bị xử phạt với 166 triệu đồng; Xử phạt 31 trường hợp với hơn 850 triệu đồng trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông nhận định, trong năm 2014, số lượt vi phạm hành chính của cơ quan báo chí bị đơn vị này xử lý tăng hơn gấp đôi so năm 2013. Đặc biệt, có một mạng xã hội đã bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn, một tờ báo và một trang thông tin điện tử bị đình bản ba tháng, 7 tên miền bị tịch thu…

Bên cạnh đó, trong năm nay, cơ quan quản lý trong lĩnh vực Thông tin - Truyền thông cũng cho biết, đã thu hồi 80 thẻ nhà báo, trong đó có 75 trường hợp do cơ quan báo chí giải thể và 5 trường hợp còn lại là do vi phạm.

Đưa ra giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trên, Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết, trong năm tới sẽ hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí; Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; tăng cường phổ biến Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cũng như chấn chính hoạt động của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin thiếu chính xác, phản cảm...

Hoài Thu