Sở GTVT An Giang nói gì việc thanh toán không đúng khối lượng công trình?

08/04/2021 17:18

Bộ GTVT vừa có Kết luận thanh tra đối với Sở GTVT tỉnh An Giang thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2018 đến hết tháng 10/2020.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Sở GTVT tỉnh An Giang.

Bộ GTVT có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các Quốc lộ (QL) được giao quản lý của Sở GTVT tỉnh An Giang, từ ngày 1/1/2018 đến tháng 10/2020.

Theo kết luận, giai đoạn này, Sở GTVT An Giang đã có những cố gắng nhất định trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì công trình đường bộ đối với quốc lộ được giao quản lý. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu công trình giao thông đường bộ, Sở GTVT An Giang chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật trong chấp thuận, thi công đấu nối; chưa yêu cầu nhà thầu xây lắp thực hiện hồ sơ cấp phép thi công công trình đường bộ theo quy định.

Trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đơn vị chưa quan tâm kiểm tra, chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trong quản lý, cập nhật hồ sơ đường bộ; chưa thực hiện đầy đủ quy định của hợp đồng trong nghiệm thu, thanh toán.

Bộ GTVT cũng xác định, trong công tác sửa chữa công trình đường bộ, sở này chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chủ đầu tư trong quản lý dự án; trong công tác thanh toán còn có dự án thanh toán không đúng về khối lượng, dẫn đến số tiền chênh lệch từ các dự án sửa chữa phải thu hồi 63,3 triệu đồng.

Để xảy ra các hạn chế nói trên, Bộ GTVT xác định, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Sở GTVT An Giang, Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Kế hoạch tài chính, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia, nhà thầu xây dựng và các tổ chức, cá nhân được giao tham mưu thực hiện.

Từ đó, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Liên quan đến các hạn chế, thiếu sót trong kết luận thanh tra của Bộ GTVT, ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang cho biết, đã có giải trình đối với Đoàn thanh tra của Bộ.

Cụ thể, về việc dự án thanh toán không đúng khối lượng, việc thực hiện của chủ đầu tư là tuân thủ theo các khối lượng, định mức, dự toán và bản vẽ thi công được các cơ quan cấp trên phê duyệt.

Tuy nhiên, do quan điểm tính toán và cách áp dụng định mức giữa cơ quan kiểm tra và cơ quan phê duyệt chưa thống nhất dẫn đến phải thu hồi 63,3 triệu đồng như đã nêu.

“Sở sẽ chấp hành theo ý kiến của Đoàn Thanh tra và sẽ thu hồi nộp vào ngân sách theo quy định”, ông Nguyễn Phú Tân nói.

Liên quan đến việc đấu nối, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang lý giải việc thực hiện Quy hoạch đấu nối trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh An Giang đã được UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn nhiều lần có văn bản thoả thuận với các bộ chủ quản, nhưng do vướng Luật Quy hoạch (phải tích hợp vào Quy hoạch tổng thể), nên đến nay chưa thực hiện hoàn thành.

Đối với các nội dung tồn tại khác trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán kinh phí đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, hồ sơ, hợp đồng, ông Nguyễn Phú Tân cho hay, các nội dung này không làm ảnh đến giá trị cũng như chất lượng công việc đặt hàng và chỉ là nội dung Đoàn thanh tra lưu ý để củng cố hồ sơ tốt hơn cho lần sau và nhắc nhở rút kinh nghiệm đối với các đơn vị tư vấn.

Lê An