Sở GTVT Cần Thơ giao việc cấp phép bến khách ngang sông cho đơn vị nào?

03/10/2022 16:28

Kể từ ngày 14/10, UBND các quận, huyện ở TP Cần Thơ sẽ thực hiện việc cấp phép hoạt động cho các bến khách ngang sông thay vì Sở GTVT.

Ngày 3/10, ông Phạm Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho hay, UBND TP vừa phân cấp lại thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn. Thời gian thực hiện kể từ ngày 14/10/2022.

Sở GTVT Cần Thơ giao việc cấp phép bến khách ngang sông cho đơn vị nào? 1

Từ ngày 14/10, UBND các quận, huyện TP Cần Thơ sẽ thực hiện việc cấp phép hoạt động cho các bến khách ngang sông.

Cụ thể, UBND TP phân cấp thẩm quyền cho UBND các quận, huyện thuộc Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ công bố hoạt động (cấp phép), công bố lại và gia hạn hoạt động. Đồng thời, có thẩm quyền đóng, tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông thuộc phạm vi quản lý; thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, cho ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 87 bến khách ngang sông đang hoạt động.

Ngoài ra, việc chấp thuận phương án đảm bảo ATGT đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước bến khách ngang sông, khu neo đậu cũng được UBND TP Cần Thơ phân quyền cho các địa phương.

UBND TP cũng giao Sở GTVT chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nói trên của các quận, huyện.

Đồng thời tổ chức bàn giao hồ sơ và hiện trạng bến khách ngang sông đã được công bố hoặc cấp phép hoạt động về cho các địa phương tiếp nhận và quản lý.

Theo ông Phạm Văn Đồng, trước đây công tác công bố hoạt động và quản lý đối với bến khách ngang sông trên địa bàn do Sở GTVT thực hiện. Cụ thể, Cảng vụ Đường thủy nội địa (thuộc Sở GTVT) là đơn vị tham mưu, Sở GTVT cấp giấy phép hoạt động.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 08/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, thì từ ngày 1/11/2021, Cảng vụ Đường thủy nội địa không còn quản lý bến khách ngang sông.

Do vậy Sở GTVT không còn lực lượng chức năng chuyên môn để quản lý nhà nước đối với bến khách ngang sông.

“Để thống nhất trong công tác công bố hoạt động, tổ chức quản lý và khai thác bến khách ngang sông, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đi lại thực hiện thủ tục hành chính được thuận tiện, tiết kiệm được thời gian và giảm chi phí, Sở đã đề nghị và được UBND TP chấp thuận.

Theo đó, phân cấp quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố, phân cấp cho UBND quận, huyện thực hiện”, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ thông tin.

Lê An