Sở GTVT Thanh Hóa kiện toàn Ban Giám đốc

07/10/2020 13:54

Ông Nguyễn Văn Khiên giữ chức vụ Giám đốc và ông Phạm Văn Tuấn giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa.

Sở GTVT Thanh Hóa kiện toàn Ban Giám đốc 1
Ông Nguyễn Văn Khiên nhận Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 7/10, thông tin từ Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức công bố quyết định số 4189 ngày 5/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn làm Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa.

Được biết, ông Phạm Văn Tuấn từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông III, Phó Giám đốc Chuyên trách Ban Dự án Phát triển toàn diện Thanh Hóa; Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn.

Sở GTVT Thanh Hóa kiện toàn Ban Giám đốc 2
Ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa

Trước đó, ngày 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức công bố Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 16/9 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khiên giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa thay thế người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tiến Hiệu được điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Khiên, sinh năm 1976, quê quán huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) có trình độ Thạc sỹ xây dựng Cầu đường; là cán bộ trưởng thành từ ngành GTVT. Ông Khiên từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Thẩm định, khoa học kỹ thuật; Phó Giám đốc Sở (từ 2015).

Như vậy, hiện nay bộ máy tổ chức lãnh đạo của Sở GTVT Thanh Hóa đã được kiện toàn. Ngoài chức vụ giám đốc do ông Khiên đảm nhận có 3 phó giám đốc là các ông Vương Quốc Tuấn; Nguyễn Đức Trung và Phạm Văn Tuấn.

Phúc Tuấn