Sở GTVT TP.HCM phản hồi về đèn giao thông bất hợp lý đường Nguyễn Duy Trinh

21/03/2023 21:51

Hiện nay, tại vị trí báo phản ánh, các hộ dân đã thu hẹp mái che di động, không gây ảnh hưởng đến đèn tín hiệu giao thông.

Sau khi Báo Giao thông đăng bài phản ánh: “Đèn tín hiệu giao thông bất hợp lý trên đường “tử thần" Nguyễn Duy Trinh”, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM đã có thông tin phản hồi về các thông tin phản ánh trong bài viết.

Sở GTVT TP.HCM phản hồi về đèn giao thông bất hợp lý đường Nguyễn Duy Trinh 1

Đèn tín hiệu giao thông bị che khuất bởi tấm bạt của nhà dân.

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, trong quá trình thực hiện lắp đặt chốt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Duy Trinh - đường số 836 - đường Bưng Ông Thoàn, chủ hộ số nhà 834 - 836 đường Nguyễn Duy Trinh không đồng thuận cho lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông trên lề đường, tại vị trí giữa nhà số 834 và nhà số 836 (lý do: hai nhà cùng một chù sớ hữu).

Trung tâm đã nhiều lần phối hợp với UBND phường Phú Hữu, Phòng quản lý đô thị quận 9 (nay thuộc TP Thủ Đức) vận động nhưng hộ dân vẫn không chấp thuận.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Trung tâm đường bộ đã lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Duy Trinh - đường 836 như hiện nay. Đồng thời, Trung tâm cũng đã đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ, vận động người dân thu hẹp mái che di động (phần đua ra vỉa hè) để không che trụ đèn tín hiệu giao thông.

Trong quá trình quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ nêu trên, đơn vị vận hành đã thường xuyên nhắc nhở người dân thu hẹp mái che di động để tăng khả năng quan sát đèn tín hiệu cho người tham gia giao thông trên tuyến đường.

“Hiện nay, tại vị trí mà báo phản ánh, các hộ dân đã thu hẹp mái che di động, không gây ảnh hưởng đến đèn tín hiệu giao thông”, văn bản nêu.

Đỗ Loan