Sở GTVT TP.HCM tuyển dụng 10 viên chức

21/05/2019 16:13

Sở GTVT TP.HCM tuyển dụng 10 viên chức làm việc tại các vị trí về quản lý hạ tầng, kế toán, hành chính - nhân sự...

Sở GTVT TP.HCM tuyển dụng 10 viên chức 1
Sở GTVT TP.HCM đang cần tuyển 10 vị trí làm việc tại các khu quản lý giao thông đô thị

Ngày 21/5, Sở GTVT TP.HCM thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại các Khu Quản lý Giao thông đô thị Số 1; Số 2; Số 4 cho các vị trí sau:

Vị trí Quản lý kết cấu hạ tầng: 05 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm, xây dựng giao thông, quy hoạch giao thông;

- Trình độ Ngoại ngữ: B; Tin học: A hoặc tương đương;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ tốt;

- Xử lý được các vấn đề phát sinh trong quá trình duy tu, sửa chữa, khai thác công trình các lĩnh vực cầu, đường, đèn tín hiệu giao thông;

- Có khả năng điều hành công việc, phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm về lập dự toán, vẽ kỹ thuật, trình chiếu; phần mềm thu thập và quản lý dữ liệu chuyên dùng;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc 01 năm tại các công ty quản lý về xây dựng, công viên, cây xanh công cộng; Có các chứng chỉ nghiệp vụ: tư vấn giám sát, đấu thầu, lập dự toán.

Vị trí Kế hoạch Đầu tư: 01 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế - Luật;

- Trình độ Ngoại ngữ: B; Tin học: A hoặc tương đương;

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, biểu mẫu hợp đồng;

- Khả năng xây dựng kế hoạch; Khả năng thống kê, tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu;

- Năng lực thẩm định hồ sơ liên quan đến công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu chuyên ngành xây dựng giao thông;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc phù hợp vị trí việc làm cần tuyển trong các đơn vị chuyên ngành quản lý giao thông; có các chứng chỉ nghiệp vụ: đấu thầu, quản lý dự án.

Vị trí Tổ chức nhân sự: 01 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân sự;

- Trình độ Ngoại ngữ: B; Tin học: A hoặc tương đương;

- Có Kỹ năng soạn thảo văn bản; Khả năng thống kê, tổng hợp, phân tích, báo cáo;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc phù hợp vị trí việc làm cần tuyển trong các đơn vị chuyên ngành quản lý giao thông.

Vị trí Hành chính - Văn thư lưu trữ: 02 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Hành chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh;

- Trình độ Ngoại ngữ: B; Tin học: A hoặc tương đương;

- Có Kỹ năng soạn thảo văn bản; Khả năng thống kê, tổng hợp, phân tích, báo cáo;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc phù hợp vị trí việc làm cần tuyển trong các đơn vị chuyên ngành quản lý giao thông.

Vị trí Kế toán: 01 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

- Trình độ Ngoại ngữ: B; Tin học: A hoặc tương đương;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc phù hợp vị trí việc làm cần tuyển trong các đơn vị chuyên ngành quản lý giao thông.

Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Thời gian nộp hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phòng Tổ chức hành chính - Khu Quản lý giao thông đô thị số 2.

- Địa chỉ: Số 360 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại (028) 37282006 (Chị Thảo).

Nội dung chi tiết xem trên Website của Sở Giao thông vận tải. http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/

Đ.L