Người đẹp Lâm Thị Bích Tuyền tới từ An Giang.
Người đẹp Lâm Thị Bích Tuyền tới từ An Giang.
Hiểu Đồng