Sơ lược tiểu sử các Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ cán bộ Đoàn

31/10/2020 15:37

Các cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, kinh qua một số chức vụ, trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên