Sơ lược tiểu sử Bí thư Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh và Phó bí thư

28/10/2020 10:25

Ông Hoàng Duy Chinh, 52 tuổi, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm phóng viên