Sơ lược tiểu sử Bí thư Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ và 3 Phó bí thư

26/10/2020 11:05

Ông Đỗ Tiến Sỹ, 55 tuổi, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên