Sơ lược tiểu sử Bí thư Lai Châu Giàng Páo Mỷ và 2 Phó bí thư

23/10/2020 10:19

Bà Giàng Páo Mỷ, 57 tuổi, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên