Sơ lược tiểu sử Bí thư Phú Thọ Bùi Minh Châu và 2 Phó bí thư

28/10/2020 09:06

Ông Bùi Minh Châu, 59 tuổi, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên