Sơ lược tiểu sử Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

02/04/2021 15:55

Ông Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ, người trước đó đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Nhóm phóng viên