Infographic: 16 nhân sự quan trọng của Hà Nội sau Đại hội Đảng

13/10/2020 15:54

Sáng 13/10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Phùng Đô,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media