Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 2 Phó bí thư

15/10/2020 16:39

Ông Trần Văn Nam, 57 tuổi, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên