Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường và 3 Phó bí thư

15/10/2020 15:35

Ông Bùi Văn Cường, 55 tuổi, tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ngọc Hùng,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media