Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và 3 Phó bí thư

17/10/2020 10:10

Ông Đặng Quốc Khánh, 44 tuổi, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm phóng viên