Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và 2 Phó bí thư

27/10/2020 07:26

Ông Phạm Xuân Thăng, 54 tuổi, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm phóng viên