Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu

14/10/2020 14:36

Ông Lê Tiến Châu, 51 tuổi, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020- 2025.

Lê An,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media