Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình

17/10/2020 11:28

Ông Đỗ Thanh Bình, 53 tuổi, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Nghiệp,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media