Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và 2 Phó bí thư

16/10/2020 06:18

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm phóng viên