Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và 2 Phó bí thư

26/09/2020 22:37

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, ông Nguyễn Xuân Ký đã tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm phóng viên