Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và 2 Phó bí thư

15/10/2020 11:33

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX.

Nhóm phóng viên