Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và 2 Phó bí thư

13/10/2020 09:58

Bà Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi) được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên