Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

15/10/2020 08:56

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 54 tuổi, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên