Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

09/04/2021 00:52

Ông Hầu A Lềnh (SN 1973, quê Lào Cai) được phê chuẩn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, là Bộ trường trẻ thứ hai, sau ông Nguyễn Thanh Nghị.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media