Sơ lược tiểu sử Chủ tịch HĐND và 5 Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

09/12/2020 16:24

Chiều 9/12, HĐND TP Hà Nội đã bầu chủ tịch HĐND thành phố và 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Nhóm phóng viên