Infographic: Sơ lược tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

05/04/2021 09:13

Sáng 5/4, với 100% số phiếu tán thành tại hội trường, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước.

Nhóm phóng viên