Sơ lược tiểu sử nữ Bí thư Tỉnh ủy 46 tuổi của Quảng Ngãi

22/10/2020 11:25

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, 46 tuổi, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên