Sơ lược tiểu sử nữ Bí thư Tỉnh ủy 50 tuổi của Ninh Bình

22/10/2020 08:52

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, 50 tuổi, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên