Sở NN&PTNT Quảng Trị chỉ đạo gì sau vụ "bò lạc nhà cán bộ"?

03/04/2018 15:41

Sở NN&PTNT Quảng Trị đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ.

sở nn&ptnt quảng trị chỉ đạo gì sau vụ "bò lạc nhà cán bộ"?

Sở NN&PTNT Quảng Trị đề nghị UBND các địa phương trên địa bàn rà soát công tác thực hiện, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ để báo cáo UBND tỉnh

Theo đó, Sở NN&PTNT Quảng Trị đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các Phòng, cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy trình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ tại địa phương theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND trong năm 2017. Sở NN&PTNT Quảng Trị cũng đề nghị các địa phương báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện và các kiến nghị đề xuất của địa phương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, dư luận xôn xao khi 10/13 con bò đực giống mà UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong) nhận về đợt 2 theo chính sách trên chủ yếu “đi lạc” vào nhà cán bộ xã và người dân của cán bộ xã này. Đáng nói hơn, 5/10 con bò đực giống đợt này sau khi được hộ dân nhận nuôi đã bị cho ra… lò mổ. Tại báo cáo gửi Cục Chăn nuôi ngày 30/3, Sở NN&PTNT Quảng Trị cho biết, ngày 27/3, Sở NN&PTNT Quảng Trị đã làm việc với Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong, UBND xã Triệu Độ để xác minh thông tin, nắm tình hình và nhận thấy có một số sai phạm.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho người dân của UBND xã Triệu Độ thực hiện còn sơ sài, chưa triệt để, chưa sâu rộng. Việc nhận và cấp 10 con bò đực giống đợt 2 chưa đúng quy trình, hướng dẫn theo quy định. Việc thông báo cấp 10 con bò đực giống đợt 2 không được thực hiện rộng rãi cho người dân trong toàn xã mà chỉ thông báo đến cho một số cán bộ xã, một số người thân của cán bộ xã và một số hộ dân. Một số hộ dân nhận bò đực giống chưa nhận thức rõ ràng về mục đích, ý nghĩa nuôi và sử dụng bò đực giống tại chính sách. Điều này dẫn đến việc một số hộ dân tự ý bán giết mổ bò giống được cấp và không thông báo cho UBND xã và các cơ quan chuyên môn.

Sở NN&PTNT cũng cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND huyện Triệu Phong, Phòng NN&PTNT kiểm tra quy trình thực hiện chính sách tại địa phương để làm rõ sai phạm và đề nghị UBND huyện Triệu Phong xử lý nghiêm vụ việc, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tại địa phương và công tác lựa chọn đối tượng hưởng chính sách.

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định, văn bản hướng dẫn của Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi- Thú ý và các phiên họp triển khai thực hiện chính sách trên. Ngày 30/8/2016, Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ban hành Công văn số 87 về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 27 của UBND tỉnh và Công văn số 88/NN&PTNT về việc đăng ký kế hoạch hỗ trợ chăn nuôi nông hộ năm 2017 theo Quyết định số 27 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngày 8/6 và 22/8/2017, Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong đã có Công văn số 38 và 61về việc đăng ký kế hoạch hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016- 2020. Căn cứ điều kiện định quy định, Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong đã triển khai cho 4 xã Triệu Vân, Triệu An, Triệu Lăng và Triệu Độ, là những xã thuộc Quyết định 131/2017/QĐ-TTg xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang giai đoạn 2016- 2020. Từ số liệu đăng ký nhu cầu của các xã tổng hợp gửi về Phòng NN&PTNT ban đầu chỉ có 3 xã đăng ký tổng cộng 24 con, gồm: Triệu An 10 con, Triệu Vân 11 con và Triệu Độ 3 con.

Phòng NN&PTNT đã tổng hợp và tổ chức kiểm tra cụ thể những xã và những hộ đăng ký có thực sự nhận giống đúng theo nhu cầu đăng ký để chốt số liệu, đồng thời phối hợp với cán bộ đơn vị có đủ điều kiện cung ứng giống cây trồng, vật nuôi trong tỉnh để về giới thiệu đặc điểm cũng như chất lượng của loại giống các hộ cần mua, thống nhất thỏa thuận giá cả giữa bên bán, bên mua và hướng dẫn phương pháp chăm sóc, sử dụng con giống. Đồng thời, Phòng NN&PTNT đứng ra làm đơn vị trung gian về thủ tục, về kiểm tra chất lượng, hướng dẫn chăn sóc… Tuy nhiên, khi chuẩn bị nhận giống thì 2 xã Triệu Vân, Triệu An có 13 hộ không có nhu cầu nữa. Phòng NN&PTNT huyện thông báo lại cho các xã trên thì chỉ có đơn vị Triệu Độ đăng ký thêm 10 con.

Đến nay, số bò đực giống ở các xã Triệu An, Triệu Vân đang phát triển tốt. Riêng xã Triệu Độ, trong 13 con bò đực giống (đợt 2 là 10/13 con) thì có 5/10 con đã bị người dân tự ý bán để giết mổ, số còn lại (8/13 con) đang phát triển tốt.

Duy Lợi